eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Alergie wśród Polaków

Realizacja badania:
2017.05.07

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Dostępne formaty:

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Polaków w okresie wiosennym odczuwa dolegliwości takie jak katar, swędzenie lub zaczerwienienie oczu, kaszel, które mogą być objawami alergii wziewnej.

 

Badanie wykonane w dniach od 28 kwietnia do 7 maja 2017 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Spośród tej grupy, ponad połowa radzi sobie z objawami alergii poprzez stosowanie leków bez recepty.  Leki na receptę są znacznie mniej popularne i stosuje je 28,2% osób z dolegliwościami, mogącymi świadczyć o schorzeniu natury alergicznej. Wychodzenie z domu w okresie zwiększonego stężenia alergenu ogranicza nawet 15,0% alergików. Podobny odsetek dotyczy osób, którzy regularnie po powrocie do domu biorą prysznic po to, aby spłukać z siebie wszelkie pyłki – 13,9%. Żadnych kroków mających na celu złagodzenie objawów alergii nie podejmuje 18,4% alergików.

Niespełna połowa Polaków, którzy odczuwają dolegliwości mogące świadczyć o alergii wziewnej, nie została zdiagnozowana – 43,4% tej grupy. Z  kolei w przypadku 31,0%, dokonano profesjonalnej diagnozy medycznej. Co czwartemu spośród grupy Polaków, zmagających się z dolegliwościami alergicznymi, wystarczyła własna obserwacja. Respondenci w drodze samooceny sami zdiagnozowali u siebie alergię.

Najczęściej profesjonalnej diagnozy medycznej dotyczącej alergii wziewnej dokonywał lekarz alergolog. W grupie osób zdiagnozowanych to wskazanie pojawiło się w 80,5% przypadków. Pozostałe diagnozy zostały dokonane przez lekarzy rodzinnych, lekarzy pulmonologów oraz farmaceutów, odpowiednio w 13,4%, 4,9% i 1,2% przypadków.

Od niedawna na rynku są dostępne alergologiczne aplikacje mobilne. Zgodnie z wynikami badania, aktualnie korzysta z nich tylko 2,6% Polaków z dolegliwościami natury alergicznej. Spośród tych, którzy z nich nie korzystają, tylko 12,7% wie o ich istnieniu. Popularność aplikacji alergologicznych i świadomość Polaków w tym zakresie jest więc w dalszym ciągu niewielka. Dla korzystających z możliwości alergologicznych aplikacji mobilnych najbardziej przydatną funkcją jest informowanie o aktualnym stanie pylenia dla miejsca, w którym aktualnie się znajdują – 72,2%. Na drugim miejscu w tym rankingu znalazło się raportowanie własnego samopoczucia, a na kolejnym – informowanie o stanie pylenia w innych lokalizacjach, odpowiednio 44,4% oraz 33,3% wskazań.

1. CELE I ZAKRES BADANIA    3
 
2. METODY BADAWCZE    3
 
3. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ    4
 
4. WYNIKI BADAŃ    5
 
4.1. Odczuwanie dolegliwości i sposoby radzenia sobie z nimi    5
 
4.2. Diagnozowanie osób z dolegliwościami natury alergologicznej    7
 
4.3. Popularność alergologicznych aplikacji mobilnych    9
 
6. WNIOSKI    13
 
7. SPIS TABEL I RYSUNKÓW    13
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
 
Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na płeć (N=1000)    4
 
Rysunek 2. Charakterystyka respondentów ze względu na wiek (N=1000)    4
 
Rysunek 3. Charakterystyka respondentów ze względu na wykształcenie (N=1000)    5
 
Rysunek 4 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na płeć, N=1000)    5
 
Rysunek 5 Odczuwanie dolegliwości mogących świadczyć o alergii wziewnej (ze względu na wiek, N=1000)    6
 
Rysunek 6 Sposoby radzenia sobie z dolegliwościami mogącymi świadczyć o alergii wziewnej (N=532)    6
 
Rysunek 7 Diagnoza alergii (ze względu na płeć, N=532)    7
 
Rysunek 8 Diagnoza alergii (ze względu na wiek, N=532)    8
 
Rysunek 9 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na płeć, N=164)    8
 
Rysunek 10 Kto dokonał diagnozy? (ze względu na wiek, N=164)    9
 
Rysunek 11 Korzystanie z alergologicznych aplikacji mobilnych (N=532)    10
 
Rysunek 12 Funkcjonalności alergologicznych aplikacji mobilnych (N=14)    10
 
Rysunek 13 Znajomość alergologicznych aplikacji mobilnych (N=518)    10
 
Rysunek 14 Znajomość leków na alergię (N=532)    11

chcesz otrzymywać informacje o bieżących raportach – zapisz się
Zadzwoń do nas Napisz